Polityka prywatności

Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych, jest HAMPTON HOME Beata Wróblewska, ul. Przejazd 4 lok.U4, 02-654 Warszawa, NIP: 8261338860.


Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem:

 • mailowo: b.wroblewska@hamptonhome.pl

 • telefonicznie: 505-612-305

 • pisemnie HAMPTON HOME Beata Wróblewska, ul. Przejazd 4 lok.U4, 02-654 Warszawa, NIP: 8261338860

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu

Będziemy przetwarzali Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – o ile zostaną nam udostępnione. Są to dane które podali Państwo w formularzu kontaktowym zawartym na naszej stronie internetowej.


Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

 • od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z formularza zapytania na naszej stronie internetowej lub zapisania się na Newsletter.


Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • kontaktu z Państwem i przekazaniu Państwu wnioskowanych informacji w związku z naszą działalnością oraz skorzystaniem przez Państwa z formularza kontaktowego zawartego na naszej witrynie, w tym informowania Państwa o naszej ofercie (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

 • marketingu bezpośredniego usług, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego, dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem.

 • przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem.

 • przesyłania Państwu zamówionego Newslettera - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem

 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług dla Państwa interesujących,

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

Przetwarzanie danych osobowych nie jest związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.


Kategorie odbiorców danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • współpracujący pośrednicy i pracownicy HAMPTON HOME oraz biura nieruchomości z którymi współpracujemy,

 • osoby będące drugą stroną transakcji, której dotyczy świadczona na rzecz Pani/Pana usługa pośrednictwa,

 • instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa: Urzędy, sądy i organy państwowe,

 • Kancelarie notarialne, biuro księgowe,

 • Operator strony internetowej, poczty elektronicznej i programu CRM biura,

 • Inne podmioty przetwarzające dane osobowe, które świadczą usługi na rzecz Administratora.


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej


Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą w celu:

 • kontaktu z Państwem w odpowiedzi i w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego zawartego na naszej stronie lub skontaktowania się z nami w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub zawarcia z nami umowy w zakresie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

 • marketingu bezpośredniego usług – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • przesyłania zamówionego Newslettera – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi –do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,


Przysługujące Państwu prawa
Mają Państwo prawo:

 • żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne. Podanie wskazanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym. Brak podania danych w zakresie kontaktu z Państwem uniemożliwi nam kontakt zwrotny z Państwem i odpowiedź na zadane pytania. W przypadku braku podania numeru telefonu lub adres poczty elektronicznej nie będziemy mieli możliwości wysyłania Państwu zamówionych informacji handlowych, Newslettera lub opowiedzieć Państwu o naszej ofercie.


Polityka cookies
Strona https://www.hamptonhome.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

 • prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,

 • dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,

 • zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,

 • marketingowych,

 • statystycznych,

 • analitycznych.

Korzystając ze strony https://www.hamptonhome.pl akceptują Państwo naszą Politykę Cookies.